Kapasan Mata

LifeTime Trustee

NAME & ADDRESS MOBILE NO PHONE (0) PHONE (R) E-MAIL PHOTO
AJAY SHIVSHANKAR KHUTETA
5, HARISH MUKHERJEE ROAD,
3RD & 4TH FLOOR,
KOLKATA - 25
WEST BENGAL
09051155500 03324558239
OMPRAKASH KHUTETA
C/O. TIRKHARAM OMPRAKASH
600, KATRA ISHWAR BHAWAN
KHARI BAWADI, DELHI - 6
GIRDHAR GOPAL KHUTETA
1ST FLOOR, KALPAK BUILDING,
DR. VASANT J. RATH MARG,
SHIVAJI PARK, DADAR
MUMBAI - 28
MAHARASHTRA
09821178274
GANESH GOPAL KHUTETA
C/O. TIRKHARAM OMPRAKASH
600, KATRA ISHWAR BHAWAN
KHARI BAWADI, DELHI - 6
MAHESH KHUTETA
201, B. COSMOS
3RD, LOKHANDWALA CROSS LANE,
ANDHERI (W), MUMBAI - 53
MAHARASHTRA
09821048617
KHEMCHAND BHURAMAL
201, SADASMRUTI TEMBA ROAD,
OPP. MAXUS MALL,
BHAYANDAR (W), MUMBAI
MAHARASHTRA
09869685219
NANDKISHOR HANJARIMAL
C/O. MAHA RATAN CEMENT SUPPLY,
NEAR PANCHAYAT SAMITI,
NAKODA ROAD, BALOTRA,
RAJASTHAN
09413988199
KUSUMDEVI KAILASHBABU
KHANDELWAL MENSIONS,
2, GOBINDCHANDRA DHAR LANE
4TH BLOCK - KOLKATA - 700001
WEST BENGAL
SURAJBABU KAILASHBABU
KHANDELWAL MENSIONS,
2, GOBINDCHANDRA DHAR LANE
4TH BLOCK - KOLKATA - 700001
WEST BENGAL
YAMINIDEVI SURAJBABU
KHANDELWAL MENSIONS,
2, GOBINDCHANDRA DHAR LANE
4TH BLOCK - KOLKATA - 700001
WEST BENGAL