Kapasan Mata Navratri Kapasan Mata Asoj Navratra Kapasan Mata

LifeTime Trustee

NAME & ADDRESS MOBILE NO PHONE (0) PHONE (R) E-MAIL PHOTO
AJAY SHIVSHANKAR KHUTETA
5, HARISH MUKHERJEE ROAD,
3RD & 4TH FLOOR,
KOLKATA - 25
WEST BENGAL
90511 55502 03324558239
OMPRAKASH KHUTETA
C/O. TIRKHARAM OMPRAKASH
600, KATRA ISHWAR BHAWAN
KHARI BAWADI, DELHI - 6
93131 65332
GIRDHARGOPAL KHUTETA
1ST FLOOR, KALPAK BUILDING,
DR. VASANT J. RATH MARG,
SHIVAJI PARK, DADAR
MUMBAI - 28
MAHARASHTRA
98205 56457
GANESHGOPAL KHUTETA
C/O. TIRKHARAM OMPRAKASH
600, KATRA ISHWAR BHAWAN
KHARI BAWADI, DELHI - 6
74283 09433
MAHESHGOPAL KHUTETA
201, B. COSMOS
3RD, LOKHANDWALA CROSS LANE,
ANDHERI (W), MUMBAI - 53
MAHARASHTRA
98210 46617
KHEMCHAND BHURAMAL
201, SADASMRUTI TEMBA ROAD,
OPP. MAXUS MALL,
BHAYANDAR (W), MUMBAI
MAHARASHTRA
94476 42155
NANDKISHOR HANJARIMAL
C/O. MAHA RATAN CEMENT SUPPLY,
NEAR PANCHAYAT SAMITI,
NAKODA ROAD, BALOTRA,
RAJASTHAN
94139 88199
KAMALKISHOR BRAJMOHANJI
AAKOLA
73857 34672
KUSUMDEVI KAILASHBABU
KHANDELWAL MENSIONS,
2, GOBINDCHANDRA DHAR LANE
4TH BLOCK - KOLKATA - 700001
WEST BENGAL
YAMINIDEVI SURAJBABU
KHANDELWAL MENSIONS,
2, GOBINDCHANDRA DHAR LANE
4TH BLOCK - KOLKATA - 700001
WEST BENGAL